DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA 17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2017 Jayalah Negriku Jayalah Bangsaku Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 Kita Tingkatkan Semangat Pembangunan dan Pendidikan Untuk Indonesia yang Lebih Maju

Pin pin pada flyback


SAMSUNG

FSV 14A004
FSV 14A001
FSV 20A001

16,5V-AFC-HEATER-24/40V-180V-GND-NC-ABL-B+ 125V-COL

FOK 14A001
FSV 14A004C
FSV 14A004H
FSA 38031M
FSA 173 B
AA26 002101A

+16,5V-24V-HEATER-(-16,5V)-185V-GND-NC-ABL-B+ 125V-COL

FOK 14B001

COL-NC-B+ 123V-NC-200V-GND-HEATER-(-16,5V)-16.5V-ABL

FUH 29A001
JF0501 91911
FQH29 A003
FQH 21A004
BSC25 02176
AA26 00305A
FUH29A 001B

C - NC - B+ - NC - 200V - GND - H - (-16.5V) - +16.5V - ABL


 TOSHIBA

TFB 4067 BD (14 INCHI)
TFB 4125 CH ( 21 INCHI)
TFB 4213AG
TFB 4086 A (29 INC )

COL - B+ 115 - 185V - GND - NC - 24V - 12V - ABL - HEATER - AFC


DIGITEC DAN POLYTRON

FCM 20B061 N
JF 0501-19577

COL - B+ 115 - GND - NC - 185V - HEATER - NC - ABL - +12V - (-12V)

JF 0501-195913
FTK 21RO 11UN

C - B+ 115V - GND - 185V - NC - HEATER - 25V - BCL - 12V -  AFC

FCK 14A006
FCM 2015H
FTK 21R 002

NC - NC - GND - 185V - 16V - HEATER - 24V - ABL - B+ 115V - COL

GOLDSTAR  / LG / INTEL / AKARI

154 - 177B
154 - 064P
6174 - 8004 A ( 16V / 12V TERKADANG TIDAK ADA)
6174Z - 6040 X
MF - 6549

COL - 185V - B+ 115 - GND - 16V - 24V - 40V - ABL -  HEATER - AFC.

154 - 177 E

COL - 185V - B+ 90V - BOOST UP - 25V - 12V - GND - ABL - HEATER - AFC.

FUJITEC

BSC22- 2314H
JF0501-1903
FCM14A-032
KFS-60844

C - B+ 115 - 180V - 16V - 24V - HEATER - GND - ABL - AFC - NC

HITACHI / FUJIAN

BSC25-0820

C - B+ 115 - NC - NC - 25V - 12V - ABL - HEATER - GND - 180V

SHARP

14"   F0067PE
20"   F60069PE

C - B+ 115V - 24V - 16V - NC - AFC - GND - HEATER - 185V - ABL

F0147PE

C - B+ 115 - GND - 24V - 12V - AFC - 185V - GND - H - ABL

F0193
F0194

C - B+ 115 - GND - 40V - 12V - AFC - 185V - GND - H - ABL

BSC26-26315
FA060WJ-SA
JF0501 - 32601
A071WJ - A
BSC25 - 0232A
FA104WJ - ZZ

C - B+ 125V - GND - 24V - 12V - AFC - 185V - GND - HEATER - ABL

FA100 WJ
FA116 WJ
C - B+ 125V - GND - (+14V) - (-14V) - NC - 180V - GND - H - ABL

JVC

BSC25 - 0262

C - B+ 115 - AFC - NC - 24V - GND - HEATER - ABL - 185V - GND

SANSUI

BSC22 - 68F03
BSC25 - N0449

C - B+ 115V - 24V - AFC - GND - H - ABL - 180V

JF0501 - 1206
JF0501 - 1204

C - B+ 115 - 185V - 16V - 24V - H - GND - ABL - AFC - NC

TV CHINA

BSC25 -2603F

BSC25-4813A
BSC25-N1003A
BSC25-N0608

TP1 - C - TP2 - B+ 115V - TP3 - TP4 - GND - HEATER - ABL - NC/180V


BSC24-014001D

BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313
BSC25-F1125A

TP1 - C - TP2 - B+ 115V - TP3 - TP4 - GND - H - ABL - AFC


BSC25-2004 PR


C - B+ 115V - NC - AFC - GND - H - ABL - NC - TP1 - TP2

BSC24 - 01N4014 K
BSC25 - T1010A

TP1 - C - TP2 - B+ 115V - TP3 - TP4 - GND - H - ABL - 180V

BSC26 - 3606A

C - B+ 115V - NC - AFC - GND - H - ABL - TP1 - TP2 - TP3


BSC28 - N2329

C - TP2 - B+ 115V - GND - 185V - NC - NC - ABL - H - AFC

SANYO


JFO501  32639 

L 40B 15300
L40B 17100
C - B+ 115 - NC - 185 - AFC - ABL - NC - LOW B - H - GND

BSC26 2629
L40B 07500
C - B+140 - NC - 185V - AFC - ABL - NC - LOW B - H - GND.

TCL

BSC25 0299D

JF0501 1914
BSC25 0231
BSC25 0284C
BSC66G 124 3810
BSC25 0211
JFO5O1 1909A
JF0501 1214

185V - C - AFC - B+ 115 - 12V - 24V - ABL - GND - NC - H


KONKA


BSC25 2023S

BSC25 0106
BSC25 2666S
BSC25 0111

C - 185V - B+ 115 - GND - AFC - 14V  - ABL - H - NC - NC


BSC25 0146
C - 185V - B+ - GND - NC - NC - ABL - H - GND - AFC

SONY

8 598 858 00
8 598 831 00
8 598 811
1 435 284 11
C - B+ - 200V - H - GND - (-13V) - GND -(+13V) - NC -  ABL 

1 439 423 32 ( TRINITRON)
H1 - H2 - 180V - B+ - C - 14V - ABL - NC - 26V - NC - GND

PHILIP

JF0501 0185
BSC25 N2319
BSC25 N2911
C - B+ 125 - 180 - AFC - H -  8V - 12V - ABL - 45V - GND

SANKEN


BSC24 01N4004 U
JF0501 19959
BSC25 0235A
BSC25 N0103
C - B+ 115 - (+14) - (-14V) - GND  - H - AFC - ABL - NC - 180V 

 BSC25 - N1089D (Untuk tv Asatron 21" SLIM )
 C - B+ - (+17V) - AFC - GND - H - ABL - 180V - (-17V)

84 L83 - 606 01
FTK 14B 011
C - B+ 115 - 24V - GND - 185V - H - ABL - GND - AFC - 12V

154 -164 F
154 165 D
JF0501 1212
24V - (-24V) - B+115 - H - AFC - ABL - GND - 185V - NC - COL

JF0501 - 3241
C - B+ - AFC - (-12V) - (+12V) - GND - H - ABL - 185V - GNDFBT  PANASONIC 

TLF 14695F

TLF 15610F
TLF 15611F 
KFS 60844

C + B+- GND - PS S (-) - 25V - H - 185V - ABL - NC - PS S(+)


TLF 4N052
C - B+115 - NC - 24V - H - 180V - GND - GND(R 2W 1 ohm) - 16V - ABL

2TF N82014B

C - B+140 - NC - (+16V) - GND - H - GND - ABL - (-16V) - 180V


FBT TV LG
6174 - 6006E

C - B+115 - GND - (-14V) - (+14V) - GND - ABL - H - AFC

6174V - 6006H

BSC24 - 3366J
C - 185V - B+115 - GND - NC - 24V - NC - ABL - H - AFC

6174 - 5003A

BSC28 - N2334
C - B+115V - (+14V) - (-14V) - 200V - GND - NC - 28V - ABL - H

BSC25 - N0363

BSC26 - N2138
C - B+115V - (+14V) - (-14V) - 200V - GND - INNER - 26V - ABL - H

Berlangganan Gratis Update: